Geschiedenis

Onder impuls van de Heemkundige Kring te Aarschot werd in 1977 een cursus kantklossen georganiseerd door de heer Rene Brabants met Liesje Matheus als lesgeefster.
(aanleiding was dat Aarschot ooit een eigen kantwerksters school bezat in het Sint-Niklaas klooster).

Er was zoveel belangstelling dat er onmiddellijk een 2de serie volgde.

30 dames en een heer die de initiatie cursus gevolgd hadden, verenigden zich in 1978 en de Aarschotse Kant Klos Kring (AKKK) ontstond.

Mevrouw Simonne Cloots-Anthierens aanvaardde het voorzitterschap voor één jaar en samen met vijf bedreven klosters bleef zij de kantclub besturen gedurende 21 jaar.
Ondertussen groeide het aantal leden gestaag en werd in 1981  de naam ‘AKKK’ vervangen door ‘DE VLASBLOMME’.

In 1985 verschijnt in het staatsblad dat ‘DE VLASBLOMME’ een vzw wordt.
Op 4 juni 1998 neemt een nieuwe bestuursploeg over onder leiding van mevrouw Cécile Van Hoecke en sedert juni 2012 werd de leiding overgenomen door mevrouw Ria Van Hoomissen.

Realisaties

In de loop van de jaren heeft ‘DE VLASBLOMME’ verschillende mappen met eigen ontwerpen en technische tekeningen uitgegeven waaronder:

  • Patronenmap: ‘Aarschotse kantkloskring’ (September 1980)
  • ‘De Vlasblomme ontwerpt’ (deel 1 en deel 2)
  • 20 verschillende kruisjes (1985)

kruisjes-1985

  • Orginele kragen van kant.
  • ‘Orginele stropkant’ door Josée Salaets-Oostens
  • Nieuwe patronen naar oude kanten (hertekend naar collectie van Heer Paul Verstraete)
  • Kant in onderzetters (2008)

kantinonderzetters

Voor speciale gelegenheden hebben de leden samen prachtige kantstukken gemaakt:

  • Boeket met verschillende kantbloemen aangeboden aan de voorzitster te gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de club.
  • Altaardoek en sluier voor het  Onze Lieve Vrouw beeld van de Onze Lieve Vrouw kerk te Aarschot ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van de kerk.

onze-liee-vrouw-beeld-aarschot sluier

  • Altaardoek voor rusthuis Sint-Jozef Rillaar.

altaardoek altaardoek-2

Bewaren

Bewaren

Bewaren